1990 - 2000

HOOG SPEL: HET EERSTE NEDERLANDSE GAMES MAGAZINE
DE LAATSTE HOOGZIT

Amsterdam, Juni 2000

Begin juni zijn onze abonnee’s op de hoogte gebracht van het feit dat wij de  uitgave van Hoog Spel gestaakt hebben. Alle abonnementen zijn zonder bijbetaling of lengte-verrekening omgezet in abonnementen op RealGamer, het meest jonge spellenblad in de Benelux. Een zeer goede deal voor onze abonnee’s dachten wij zo, uiteindelijk kost RealGamer fors meer in de winkel dan Hoog Spel. Noot 2002: het blad RealGamer bestaat niet meer.

In de brief aan onze abonnee’s zijn wij wegens ruimtegebrek niet ingegaan op de redenen waarom wij (voorlopig) met Hoog Spel gestopt zijn. Omdat het eveneens voor ons onmogelijk is op wat voor wijze dan ook diegenen te bereiken die Hoog Spel altijd in de winkel kochten, hebben we besloten een en ander op deze plek toe te lichten.

In het kort wat ervaringsfeiten op een rij.

Steeds vaker werden wij geconfronteerd met adverteerders die niet langer wensten te adverteren omdat de toon of conclusie van een recensie hen niet aanstond. Het is zelfs voorgekomen dat ons medegedeeld werd dat het plaatsen van een advertentie voor een bepaalde titel afhing van hoe ons eindoordeel over die titel zou zijn. Een onaanvaardbare situatie wat ons betreft.

Steeds vaker worden er zogenaamde exclusieve afspraken met bepaalde bladen gemaakt. Voor zo’n exclusiviteit moet je als blad wel wat terug doen. Wij hebben daar nooit aan mee willen werken, met als gevolg dat het regelmatig voorkwam dat we een titel niet konden bespreken. Want andere bladen maken dergelijke deals klaarblijkelijk wel.
Wat onder meer geleid heeft tot een situatie vorig jaar waarin we compleet verrot gescholden werden door een distributeur omdat we een exclusiviteitsovereenkomst van hem met een van onze concurrenten geschonden hadden. Nu hadden wij een artikel over een bepaald spel geplaatst dat we zelf met hulp van een van onze relaties in Amerika bij elkaar gesprokkeld hadden. Maar klaarblijkelijk had de Nederlandse distributeur van dat spel een exclusiviteitsafspraak met een ander blad hier gemaakt. Iets wat wij niet konden weten, hoefden te weten en wat voor de rest ook al niet bijster interessant is om te weten. Vrije nieuwsgaring toch? Bovendien, hoe kan het mijn probleem zijn dat u een afspraak met uw buurman maakt en dat niet aan mij vertelt? Dat is toch hoe u uw zaakjes regelt?
Bizar wordt het als u me er op gaat afrekenen als ik iets doe wat tegen die afspraak ingaat.
Klaarblijkelijk is dat in deze industrie wel mijn probleem, en hup, daar gingen weer een paar advertenties. Plus - en dat was kwalijker - we zouden voorlopig ook geen recensie materiaal meer krijgen. U begrijpt, dat maakt het maken van een blad er niet eenvoudiger op.
De lezer, die niet weet wat er achter de schermen gebeurt, trekt dan al snel de conclusie dat het blad zijn werk niet goed doet. En rekent het blad daar dan ook op af.

Op de een of andere manier schijnt iedereen (en ja, dat geldt zelfs voor de gemiddelde consument) ervan overtuigd te zijn dat een spellenblad pas goed bezig is als het spellen bespreekt die nog niet te koop zijn. En hoe eerder titels besproken worden, des te beter wordt het blad geacht te zijn.
In feite is dit een oneigenlijke situatie. Immers, hoe vroeger je een titel bespreekt des te onaffer is het materiaal dat je krijgt ter bespreking. En is een degelijke beoordeling onmogelijk.
Maar zelfs dat blijkt nog niet eens nodig, legio zijn de voorbeelden uit bladen van recensies over spellen waar niet meer van te krijgen was dan wat schermfoto’s. Gevolgd door een telefoongesprek met de makers ervan, of een bezoek aan Texas om de laatste ontwikkelingen te mogen bekijken. Score 94% en verplichte aanschaf. Objectiviteit? Naah!
Maar goed, zowel uitgevers/distributeurs als de gemiddelde spellenspeler schijnen dit nu eenmaal te willen. Wij hebben lange tijd hiertegen gevochten, en alleen die spellen besproken die al in de winkel te koop waren.
En ja, we zijn eerlijk in deze. We zijn overstag gegaan niet alleen omdat duidelijk werd dat onze lezers de informatie eerder wilden hebben, maar ook omdat onze adverteerders afhaakten omdat we alleen maar “oude spellen” bespraken. Om een Nederlandse distributeur te citeren: “ik ga toch niet adverteren in dat kutblaadje van jullie! Jullie recenseren alleen maar spellen die al in de winkel liggen. Nou, daar heb ik meestal de prijs al van verlaagd om ervan af te komen, en mijn verlies al genomen. Dan is het toch voor mij niet interessant dat jullie die zooi nog eens gaan recenseren! En adverteren kun je al helemaal vergeten. Ik wil dat jullie mijn nieuwste spellen bespreken!” Tja, ook wij moeten eten, geachte lezer. En zijn we beta’s gaan recenseren met alle gevaren daaraan verbonden. Want het is zeer wel mogelijk dat het product zoals het in de winkel komt te liggen anders is dan dat wat we besproken hebben.

Om eerlijk te zijn begon toen bij ons de lol er een beetje van af te gaan. Met name het afgelopen jaar zijn er een aantal zaken gebeurd waardoor wij ons begonnen af te vragen of wij nu gek waren of deze industrie. Voorbeelden daarvan heb ik u hiervoor gegeven; en ook in de HoogZit in Hoog Spel heb ik u regelmatig laten meegenieten van onze ervaringen in deze.

Hét grote voorbeeld is de advertentie die we opgenomen hebben over een cd-brander. Een van onze concurrenten begon meteen iedereen in de industrie af te bellen, hoe kon het toch dat een spellenblad zo’n advertentie opnam. “Hij” zou dat nooit doen. Waarbij en passant maar vergeten werd dat in advertenties in zijn blad de lezers van dat blad forse kortingen op branders en lege cd’s aangeboden kregen. Heet dat niet boter op het hoofd?
Maar goed, iedereen viel over ons heen. En men heeft ons gedwongen die advertentie niet te herplaatsen.

Die advertentie heb ik overigens in tientallen andere bladen in Nederland gezien naderhand, en ik zie hem nog regelmatig. Vreemd.
Nog vreemder: onlangs zag ik in een Nederlands hardware blad een test over branders met daarin de opmerking dat Playstation cd’s wel erg gemakkelijk met merk X te kopiëren waren. Of dat andere blad, dat uitgebreid uitlegt hoe je DVD’s op je harde schijf of een tape moet zetten. De voorbeelden zijn legio. Ik vraag me af hoeveel klachten bij die bladen binnen gekomen zijn, hoeveel adverteerders contracten opgezegd hebben.

Neen lezers, principes hebben als je in deze industrie een blad wilt maken is iets wat je je niet veroorloven kunt. Wij willen onze principes echter niet verloochenen. En dan rest er slechts één keus. Die hebben we dan ook gemaakt.

Wat niet wil zeggen dat we niet zitten te zinnen op hoe we een blad over spellen kunnen maken exact zoals wij dat willen. Zonder één enkele concessie te doen!

Tot slot, we hebben een aantal fora op de site geopend voor u. Want we willen graag contact met u blijven houden. Wie weet waar dat nog allemaal toe kan leiden. Ook al zult u lang niet iedereen van de Hoog Spel crew zien optreden, we zijn zeker aanwezig. En lezen uw mening maar al te graag.

Met vriendelijke groet,

Harry d’Emme
Uitgever Hoog Spel

Ps. Eén ding, doe me een plezier. Geen zinloze discussies over wat RULEZ of niet (het gebruik van dergelijke termen is in mijn optiek overigens voorbehouden aan geestelijk onvolwassenen), geen gesmijt met modder en geziek. En een discussie over wat al dan niet het beste blad is zou u nu eigenlijk ook een zorg moeten zijn.